Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦLiên hệ MHILiên hệ

Nội dung chính bắt đầu từ đây.

Liên hệ

Liên hệ

<Yêu cầu>
  • Mọi câu hỏi và ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi qua email thông qua website của MHI.
  • Các yêu cầu gửi vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ quốc gia, hoặc trong các ngày nghỉ cuối năm, có thể được xử lý vào các ngày làm việc tiếp theo.
  • Tùy thuộc vào yêu cầu, chúng tôi có thể trả lời qua thư, qua điện thoại hoặc fax. Chúng tôi có thể cũng không đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
  • Những yêu cầu của khách hàng ở nước ngoài có thể không được trả lời trực tiếp.
  • Chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, bao gồm tên và địa chỉ của bạn, khi bạn điền thông tin vào mẫu yêu cầu và chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu của bạn. Đối với các chính sách cơ bản của Công ty về việc xử lý thông tin cá nhân, xin Tham khảo mục Chính sách cá nhân.
  • Vui lòng kiểm tra lại tên miền của trang này là "vn.mhi.co.jp" trước khi điền những thông tin cần thiết.

* Bắt buộc
Vui lòng nhập các thông tin cần thiết dưới đây và nhấn vào nút Xác nhận.
* Bắt buộc
Họ :
Ten :
* Bắt buộc
* Bắt buộc
* Bắt buộc
* Bắt buộc  @ 
* Bắt buộc
* Bắt buộc

Về đầu trang.
Về đầu trang