Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦSản phẩmKhông gian

Không gian

MHI vận hành dịch vụ phóng tên lửa H-IIA, tên lửa vận chuyển trong chương trình Không gian của Nhật Bản. Là nhà vận hành tên lửa H-IIA, MHI góp phần vào việc thăm dò Không gian Nhật Bản bằng cách tham gia vào phát triển và sản xuất các công nghệ mới, chẳng hạn như Mô-đun phòng thí nghiệm Nhật Bản (JEM) "KIBO" cho Trạm Không gian Quốc tế.

Giới thiệu sản phẩm (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang