Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦSản phẩmTàu & Đại dương

Tàu & Đại dương

MHI phát triển và xây dựng kết cấu cho nhiều loại tàu biển cỡ lớn đáp ứng nhu cầu đa dạng. Các hoạt động vận hành nổi bật và hiệu quả kinh tế cao của các sản phẩm này đã giành được sự tin tưởng vững chắc của nhiều công ty trên khắp thế giới giúp nâng cao hiệu quả phân phối hàng hoá trong khắp các vùng biển trên thế giới.

Giới thiệu sản phẩm (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang