Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦSản phẩmCơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng

MHI hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của bạn và các hoạt động kinh tế bằng cách cung cấp máy móc xây dựng và các thiết bị cách ly động đất và điều khiển chấn động rất cần thiết cho các cơ sở hạ tầng quan trọng như đường giao thông và đường hầm, tàu điện ngầm, hệ thống thông tin truyền thông, hệ thống cấp thoát nước, và hệ thống cung cấp năng lượng.

Giới thiệu sản phẩm (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang