Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦSản phẩm

Sản phẩm

Năng lượng
Các sản phẩm liên quan đến năng lượng, như năng lượng tự nhiên, nhiệt điện và năng lượng hạt nhân.
Máy bay
Các sản phẩm máy bay như máy bay thương mại và động cơ máy bay.
Không gian
Các hệ thống Không gian như tên lửa H-IIA và các sản phẩm liên quan đến chương trình trạm không gian quốc tế.
Tàu & Đại dương
Các sản phẩm liên quan đến đóng tàu và phát triển đại dương như tàu chở dầu, tàu chở hàng, tàu chở khách và động cơ thủy.
Giao thông vận tải
Các hệ thống giao thông vận tải đa dạng như hệ thống Vận tải hành khách tự động (APM) và hệ thống Thu phí tự động. (ETC)
Xếp dỡ hàng hóa
Hệ thống xếp dỡ hàng hóa như cần cẩu và xe nâng.
Môi trường
Nhiều loại sản phẩm liên quan đến các nhà máy xử lý môi trường và thiết bị ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm.
Công nghiệp ô tô
Các sản phẩm liên quan đến ô tô như Bộ tăng áp, máy móc cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô.
Máy công nghiệp
Sản phẩm sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, như máy in, máy công cụ, nhà máy hóa chất, và điều hòa không khí và hệ thống làm lạnh.
Cơ sở hạ tầng
Máy móc thiết bị dùng trong xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đời sống
Các sản phẩm phục vụ đời sống như máy điều hoà không khí.
Leisure
Các sản phẩm trong lĩnh vực giải trí như tàu du lịch.
Về đầu trang