Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦSản phẩmNăng lượng

Năng lượng

Các nhà máy điện của Công ty Công Nghiệp Nặng Mitsubishi (MHI) cung cấp điện từ các nguồn như nhiệt, nguyên tử, gió, năng lượng mặt trời, và các nguồn năng lượng khác với hiệu xuất phát điện cao nhất thế giới, cùng với công nghệ giảm lượng CO2 trong từng giai đoạn vận hành, từ khâu xây dựng đến dịch vụ hậu mãi. Các công nghệ và sản phẩm của chúng tôi đóng vai trò lớn cho việc cung cấp nguồn điện ổn định liên tục cho các hoạt động đa dạng của con người.

Giới thiệu sản phẩm (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang