Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦSản phẩmXếp dỡ hàng hoá

Xếp dỡ hàng hoá

MHI phát triển và sản xuất các thiết bị liên quan đến mọi hình thức phân phối, như cần cẩu lớn cho cảng và bến cảng, xe nâng cho nhiều hình thức phân phối hàng hóa khác nhau. Những sản phẩm này góp phần trong việc chuyển phát hàng hoá quan trọng một cách nhanh chóng và an toàn trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Giới thiệu sản phẩm (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang