Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦSản phẩmCông nghiệp ô tô

Công nghiệp ô tô

MHI cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô các hệ thống thành phần như hệ thống điều hòa, bộ tăng áp, hệ thống động cơ cho xe điện và xe hybrid, hầm gió để thử nghiệm hiệu suất khí động học cho xe thực, các thiết bị thử nghiệm khác nhau như mô phỏng va chạm xe, cùng với máy công cụ cho sản xuất các bộ phận ô tô cần độ chính xác cao. MHI còn có thệ thống thu phí điện tử (ETC), các thiết bị cho bãi đỗ xe nhiều tầng, và các hệ thống khác hỗ trợ cuộc sống an toàn và thoải mái trong xe hơi và trên đường.

Giới thiệu sản phẩm (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang