Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦTin tứcTài trợ tổ chức hội thảo tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (HUST)

Nội dung chính bắt đầu từ đây.

Tài trợ tổ chức hội thảo tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (HUST)

Từ năm 1997 MHI và UNESCO đã tài trợ cho các buổi hội thảo chuyên đề tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ngày 17 tháng 3 năm 2011, MHI/UNESCO đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề năm nay là “Công nghệ tiên tiến và Bảo vệ Môi trường”.

Bốn kỹ sư của MHI từ Nhật Bản đã đến trình bày các đề tài về Hệ thống Giao thông Thông minh, Hệ thống Cần cẩu, Máy Thủy Diesel và các sản phẩm tàu thủy, và Hệ thống phóng tên lửa H-IIA. Đại học Bách Khoa HN đã trình bày 8 đề tài về các công nghệ mới nhất cho bảo vệ môi trường.

MHI mong muốn khuyến khích thúc đẩy nguồn nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam

Về đầu trang.
Về đầu trang