Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦGiới thiệu MHIGiới thiệu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.Phương châm

Phương châm

Phương châm

  • 1.Chúng tôi luôn tâm niệm khách hàng là trên hết, đồng thời thông qua hoạt động kinh doanh, nỗ lực đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội.
  • 2.Chúng tôi đặt nền tảng cho mọi hoạt động dựa trên lòng trung thực, sự hài hòa và công tư phân minh.
  • 3.Chúng tôi, dưới góc độ toàn cầu, không ngừng nỗ lực sáng tạo trong cách quản lý cũng như phát triển công nghệ.

Nguồn gốc Phương châm

Ở Nhật Bản có nhiều doanh nghiệp với phương châm riêng thể hiện quan niệm quản lý của doanh nghiệp một cách đơn giản. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd cũng có phương châm như vậy. Phương châm này được lập ra vào năm 1970 trên cơ sở các chính sách theo chủ trương của ông Koyata Iwasaki, chủ tịch của Mitsubishi Goshi Kaisha vào thập kỷ 1920, thể hiện quan điểm cốt yếu của công ty, tinh thần của nhân viên, và hướng phát triền trong tương lai của công ty. Với phương châm này, chúng tôi luôn nhớ về truyền thống hàng trăm năm của công ty và nỗ lực phát triển hơn nữa trong tương lai.

Về đầu trang