Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦGiới thiệu MHIGiới thiệu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.Tổng quan về Tập đoàn

Tổng quan về Tập đoàn

Tên giao dịch Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Ngày sáng lập Ngày 7 tháng 7 năm 1884Lịch sử hình thành (chỉ có Tiếng Anh)
Ngày thành lập Ngày 11 tháng 1 năm 1950
Các trụ sở văn phòng chính <Shinagawa> [Bản đồ (chỉ có Tiếng Anh)]
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo
<Yokohama> [Bản đồ (chỉ có Tiếng Anh)]
Mitsubishijuko Yokohama Bldg., 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama
Tổng giám đốc Shunichi Miyanaga
Các giám đốc điều hành (chỉ có Tiếng Anh)
Tổng nguồn vốn 265,6 triệu Yên Nhật (cập nhật đến ngày 31/03/2015)
Tổng số cổ phiếu phát hành 3.373.647.813 cổ phiếu (cập nhật đến ngày 30/09/2014)
Thông tin chứng khoán (chỉ có tiếng Anh)
Số lượng nhân viên (số liệu chính thức) 81.845 (cập nhật đến ngày 31/03/2015)
Số lượng nhân viên (hợp đồng) 21.117 (cập nhật đến ngày 31/03/2015)
Số lượng lĩnh vực kinh doanh
4
Số lượng các Trung tâm nghiên cứu và phát triền
1
Số lượng công trình
11
Số lượng Văn phòng ở nước ngoài và Văn phòng đại diện
12
Số lượng văn phòng nội địa
4
Số lượng các công ty thuộc tập đoàn 240 công ty (cập nhật đến ngày 31/03/2015)
Các nhóm công ty (chỉ có Tiếng Anh)
Tổng giá trị Đơn đặt hàng (số liệu chính thức) 4.699,1 tỷ Yên Nhật (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/03/2015)
Doanh số (số liệu chính thức) 3.992,1 tỷ Yên Nhật (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/03/2015)
Tổng giá trị Đơn đặt hàng (số liệu chưa chính thức) 1.718,3 tỷ Yên Nhật (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/03/2015)
Doanh số (số liệu chưa chính thức) 1.537,1 tỷ Yên Nhật (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/03/2015)
Các sản phẩm và hoạt động chính Thiết kế, sản xuất và kinh doanh tàu biển, thiết bị cải thiện môi trường, máy móc công nghiệp, máy bay, các hệ thống không gian, máy điều hòa không khí, v.v...
Các sản phẩm (chỉ có Tiếng Anh)

Chọn các link liên kết trong bảng ở trên để xem thông tin chi tiết (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang