Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦGiới thiệu MHI

Giới thiệu MHI

Giới thiệu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Với Công nghệ Tích hợp, Toàn diện, MHI đáp ứng mọi Nhu cầu của Xã hội, từ Phát triển Công nghệ Mới đến Thiết kế, Sản xuất, Dịch vụ.
Giới thiệu các Văn phòng tại Việt Nam
Thông tin về Văn phòng đại diện Mitsubishi Heavy Industries, Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Về đầu trang